ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
299,700تومان
1 سال
299,700تومان
1 سال
299,700تومان
1 سال
.ir
25,000تومان
1 سال
25,000تومان
1 سال
25,000تومان
1 سال
.net
405,300تومان
1 سال
405,300تومان
1 سال
429,600تومان
1 سال
.co
1,048,500تومان
1 سال
1,048,500تومان
1 سال
1,048,500تومان
1 سال
.org
329,700تومان
1 سال
388,500تومان
1 سال
388,500تومان
1 سال
.pro
663,000تومان
1 سال
663,000تومان
1 سال
663,000تومان
1 سال
.asia
585,000تومان
1 سال
585,000تومان
1 سال
585,000تومان
1 سال
.info
417,600تومان
1 سال
417,600تومان
1 سال
455,100تومان
1 سال
.biz
566,400تومان
1 سال
566,400تومان
1 سال
566,400تومان
1 سال
.us
373,500تومان
1 سال
373,500تومان
1 سال
373,500تومان
1 سال
.mobi
900,000تومان
1 سال
900,000تومان
1 سال
900,000تومان
1 سال
.name
556,500تومان
1 سال
556,500تومان
1 سال
556,500تومان
1 سال
.xyz
90,000تومان
1 سال
540,000تومان
1 سال
540,000تومان
1 سال
.in
690,000تومان
1 سال
690,000تومان
1 سال
690,000تومان
1 سال
.pw
898,500تومان
1 سال
898,500تومان
1 سال
898,500تومان
1 سال
.eu
298,500تومان
1 سال
298,500تومان
1 سال
298,500تومان
1 سال
.ws
1,198,500تومان
1 سال
1,498,500تومان
1 سال
1,498,500تومان
1 سال
.me
690,000تومان
1 سال
690,000تومان
1 سال
690,000تومان
1 سال
.tv
1,050,000تومان
1 سال
1,050,000تومان
1 سال
1,050,000تومان
1 سال
.es
393,600تومان
1 سال
393,600تومان
1 سال
393,600تومان
1 سال
.de
315,000تومان
1 سال
315,000تومان
1 سال
315,000تومان
1 سال
.team
311,700تومان
1 سال
1,020,000تومان
1 سال
1,020,000تومان
1 سال
.top
195,000تومان
1 سال
195,000تومان
1 سال
450,000تومان
1 سال
.win
300,000تومان
1 سال
300,000تومان
1 سال
918,600تومان
1 سال
.at
585,000تومان
1 سال
585,000تومان
1 سال
585,000تومان
1 سال
.design
1,350,000تومان
1 سال
1,350,000تومان
1 سال
1,350,000تومان
1 سال
.co.uk
417,600تومان
1 سال
N/A
417,600تومان
1 سال
.homes
1,110,000تومان
1 سال
1,110,000تومان
1 سال
1,110,000تومان
1 سال
.market
990,000تومان
1 سال
990,000تومان
1 سال
990,000تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains