ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
279,700تومان
1 سال
279,700تومان
1 سال
279,700تومان
1 سال
.ir
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
.net
378,300تومان
1 سال
378,300تومان
1 سال
401,000تومان
1 سال
.co
978,600تومان
1 سال
978,600تومان
1 سال
978,600تومان
1 سال
.org
307,700تومان
1 سال
362,600تومان
1 سال
362,600تومان
1 سال
.pro
618,800تومان
1 سال
618,800تومان
1 سال
618,800تومان
1 سال
.asia
546,000تومان
1 سال
546,000تومان
1 سال
546,000تومان
1 سال
.info
389,800تومان
1 سال
389,800تومان
1 سال
424,800تومان
1 سال
.biz
528,600تومان
1 سال
528,600تومان
1 سال
528,600تومان
1 سال
.us
348,600تومان
1 سال
348,600تومان
1 سال
348,600تومان
1 سال
.mobi
840,000تومان
1 سال
840,000تومان
1 سال
840,000تومان
1 سال
.name
519,400تومان
1 سال
519,400تومان
1 سال
519,400تومان
1 سال
.xyz
84,000تومان
1 سال
504,000تومان
1 سال
504,000تومان
1 سال
.in
644,000تومان
1 سال
644,000تومان
1 سال
644,000تومان
1 سال
.pw
838,600تومان
1 سال
838,600تومان
1 سال
838,600تومان
1 سال
.eu
278,600تومان
1 سال
278,600تومان
1 سال
278,600تومان
1 سال
.ws
1,118,600تومان
1 سال
1,398,600تومان
1 سال
1,398,600تومان
1 سال
.me
644,000تومان
1 سال
644,000تومان
1 سال
644,000تومان
1 سال
.tv
980,000تومان
1 سال
980,000تومان
1 سال
980,000تومان
1 سال
.es
367,400تومان
1 سال
367,400تومان
1 سال
367,400تومان
1 سال
.de
294,000تومان
1 سال
294,000تومان
1 سال
294,000تومان
1 سال
.team
290,900تومان
1 سال
952,000تومان
1 سال
952,000تومان
1 سال
.top
182,000تومان
1 سال
182,000تومان
1 سال
420,000تومان
1 سال
.win
280,000تومان
1 سال
280,000تومان
1 سال
857,400تومان
1 سال
.at
546,000تومان
1 سال
546,000تومان
1 سال
546,000تومان
1 سال
.design
1,260,000تومان
1 سال
1,260,000تومان
1 سال
1,260,000تومان
1 سال
.co.uk
389,800تومان
1 سال
N/A
389,800تومان
1 سال
.homes
1,036,000تومان
1 سال
1,036,000تومان
1 سال
1,036,000تومان
1 سال
.market
924,000تومان
1 سال
924,000تومان
1 سال
924,000تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains