ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
312,700تومان
1 سال
312,700تومان
1 سال
312,700تومان
1 سال
.ir
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
.net
422,900تومان
1 سال
422,900تومان
1 سال
448,200تومان
1 سال
.co
1,093,900تومان
1 سال
1,093,900تومان
1 سال
1,093,900تومان
1 سال
.org
344,000تومان
1 سال
405,300تومان
1 سال
405,300تومان
1 سال
.pro
691,700تومان
1 سال
691,700تومان
1 سال
691,700تومان
1 سال
.asia
610,400تومان
1 سال
610,400تومان
1 سال
610,400تومان
1 سال
.info
435,700تومان
1 سال
435,700تومان
1 سال
474,800تومان
1 سال
.biz
590,900تومان
1 سال
590,900تومان
1 سال
590,900تومان
1 سال
.us
389,700تومان
1 سال
389,700تومان
1 سال
389,700تومان
1 سال
.mobi
939,000تومان
1 سال
939,000تومان
1 سال
939,000تومان
1 سال
.name
580,600تومان
1 سال
580,600تومان
1 سال
580,600تومان
1 سال
.xyz
93,900تومان
1 سال
563,400تومان
1 سال
563,400تومان
1 سال
.in
719,900تومان
1 سال
719,900تومان
1 سال
719,900تومان
1 سال
.pw
937,400تومان
1 سال
937,400تومان
1 سال
937,400تومان
1 سال
.eu
311,400تومان
1 سال
311,400تومان
1 سال
311,400تومان
1 سال
.ws
1,250,400تومان
1 سال
1,563,400تومان
1 سال
1,563,400تومان
1 سال
.me
719,900تومان
1 سال
719,900تومان
1 سال
719,900تومان
1 سال
.tv
1,095,500تومان
1 سال
1,095,500تومان
1 سال
1,095,500تومان
1 سال
.es
410,700تومان
1 سال
410,700تومان
1 سال
410,700تومان
1 سال
.de
328,700تومان
1 سال
328,700تومان
1 سال
328,700تومان
1 سال
.team
325,200تومان
1 سال
1,064,200تومان
1 سال
1,064,200تومان
1 سال
.top
203,500تومان
1 سال
203,500تومان
1 سال
469,500تومان
1 سال
.win
313,000تومان
1 سال
313,000تومان
1 سال
958,400تومان
1 سال
.at
610,400تومان
1 سال
610,400تومان
1 سال
610,400تومان
1 سال
.design
1,408,500تومان
1 سال
1,408,500تومان
1 سال
1,408,500تومان
1 سال
.co.uk
435,700تومان
1 سال
N/A
435,700تومان
1 سال
.homes
1,158,100تومان
1 سال
1,158,100تومان
1 سال
1,158,100تومان
1 سال
.market
1,032,900تومان
1 سال
1,032,900تومان
1 سال
1,032,900تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains