ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
284,700تومان
1 سال
284,700تومان
1 سال
284,700تومان
1 سال
.ir
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
.net
385,000تومان
1 سال
385,000تومان
1 سال
408,100تومان
1 سال
.co
996,100تومان
1 سال
996,100تومان
1 سال
996,100تومان
1 سال
.org
313,200تومان
1 سال
369,100تومان
1 سال
369,100تومان
1 سال
.pro
629,900تومان
1 سال
629,900تومان
1 سال
629,900تومان
1 سال
.asia
555,800تومان
1 سال
555,800تومان
1 سال
555,800تومان
1 سال
.info
396,700تومان
1 سال
396,700تومان
1 سال
432,300تومان
1 سال
.biz
538,100تومان
1 سال
538,100تومان
1 سال
538,100تومان
1 سال
.us
354,800تومان
1 سال
354,800تومان
1 سال
354,800تومان
1 سال
.mobi
855,000تومان
1 سال
855,000تومان
1 سال
855,000تومان
1 سال
.name
528,700تومان
1 سال
528,700تومان
1 سال
528,700تومان
1 سال
.xyz
85,500تومان
1 سال
513,000تومان
1 سال
513,000تومان
1 سال
.in
655,500تومان
1 سال
655,500تومان
1 سال
655,500تومان
1 سال
.pw
853,600تومان
1 سال
853,600تومان
1 سال
853,600تومان
1 سال
.eu
283,600تومان
1 سال
283,600تومان
1 سال
283,600تومان
1 سال
.ws
1,138,600تومان
1 سال
1,423,600تومان
1 سال
1,423,600تومان
1 سال
.me
655,500تومان
1 سال
655,500تومان
1 سال
655,500تومان
1 سال
.tv
997,500تومان
1 سال
997,500تومان
1 سال
997,500تومان
1 سال
.es
373,900تومان
1 سال
373,900تومان
1 سال
373,900تومان
1 سال
.de
299,300تومان
1 سال
299,300تومان
1 سال
299,300تومان
1 سال
.team
296,100تومان
1 سال
969,000تومان
1 سال
969,000تومان
1 سال
.top
185,300تومان
1 سال
185,300تومان
1 سال
427,500تومان
1 سال
.win
285,000تومان
1 سال
285,000تومان
1 سال
872,700تومان
1 سال
.at
555,800تومان
1 سال
555,800تومان
1 سال
555,800تومان
1 سال
.design
1,282,500تومان
1 سال
1,282,500تومان
1 سال
1,282,500تومان
1 سال
.co.uk
396,700تومان
1 سال
N/A
396,700تومان
1 سال
.homes
1,054,500تومان
1 سال
1,054,500تومان
1 سال
1,054,500تومان
1 سال
.market
940,500تومان
1 سال
940,500تومان
1 سال
940,500تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains