ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
289,700تومان
1 سال
289,700تومان
1 سال
289,700تومان
1 سال
.ir
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
.net
391,800تومان
1 سال
391,800تومان
1 سال
415,300تومان
1 سال
.co
1,013,600تومان
1 سال
1,013,600تومان
1 سال
1,013,600تومان
1 سال
.org
318,700تومان
1 سال
375,600تومان
1 سال
375,600تومان
1 سال
.pro
640,900تومان
1 سال
640,900تومان
1 سال
640,900تومان
1 سال
.asia
565,500تومان
1 سال
565,500تومان
1 سال
565,500تومان
1 سال
.info
403,700تومان
1 سال
403,700تومان
1 سال
439,900تومان
1 سال
.biz
547,500تومان
1 سال
547,500تومان
1 سال
547,500تومان
1 سال
.us
361,100تومان
1 سال
361,100تومان
1 سال
361,100تومان
1 سال
.mobi
870,000تومان
1 سال
870,000تومان
1 سال
870,000تومان
1 سال
.name
538,000تومان
1 سال
538,000تومان
1 سال
538,000تومان
1 سال
.xyz
87,000تومان
1 سال
522,000تومان
1 سال
522,000تومان
1 سال
.in
667,000تومان
1 سال
667,000تومان
1 سال
667,000تومان
1 سال
.pw
868,600تومان
1 سال
868,600تومان
1 سال
868,600تومان
1 سال
.eu
288,600تومان
1 سال
288,600تومان
1 سال
288,600تومان
1 سال
.ws
1,158,600تومان
1 سال
1,448,600تومان
1 سال
1,448,600تومان
1 سال
.me
667,000تومان
1 سال
667,000تومان
1 سال
667,000تومان
1 سال
.tv
1,015,000تومان
1 سال
1,015,000تومان
1 سال
1,015,000تومان
1 سال
.es
380,500تومان
1 سال
380,500تومان
1 سال
380,500تومان
1 سال
.de
304,500تومان
1 سال
304,500تومان
1 سال
304,500تومان
1 سال
.team
301,300تومان
1 سال
986,000تومان
1 سال
986,000تومان
1 سال
.top
188,500تومان
1 سال
188,500تومان
1 سال
435,000تومان
1 سال
.win
290,000تومان
1 سال
290,000تومان
1 سال
888,000تومان
1 سال
.at
565,500تومان
1 سال
565,500تومان
1 سال
565,500تومان
1 سال
.design
1,305,000تومان
1 سال
1,305,000تومان
1 سال
1,305,000تومان
1 سال
.co.uk
403,700تومان
1 سال
N/A
403,700تومان
1 سال
.homes
1,073,000تومان
1 سال
1,073,000تومان
1 سال
1,073,000تومان
1 سال
.market
957,000تومان
1 سال
957,000تومان
1 سال
957,000تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains