پشتیبانی

پشتیبانی ویژه مخصوص مشتریان ویژه

پشتیبانی شرکتی

پشتیبانی ویژه مخصوص مشتریانی می باشد که نیاز به پشتیبانی فوق العاده نسبت به پشتیبانی معمولی انیاک دارند
با داشتن پشتیبانی ویژه میتوانید از پشتیبانی ما در بسیاری از مواردی که شامل پشتیبانی عادی ما نمیشوند مانند موارد نرم افزاری ، اسکریپت ها ، حل مشکل های سایت و قالب ، حل مشکلات امنیتی و... در سریع ترین زمان استفاده نمایید

پشتیبانی فروشگاهی

پشتیبانی ویژه مخصوص مشتریانی می باشد که نیاز به پشتیبانی فوق العاده نسبت به پشتیبانی معمولی انیاک دارند
با داشتن پشتیبانی ویژه میتوانید از پشتیبانی ما در بسیاری از مواردی که شامل پشتیبانی عادی ما نمیشوند مانند موارد نرم افزاری ، اسکریپت ها ، حل مشکل های سایت و قالب ، حل مشکلات امنیتی و... در سریع ترین زمان استفاده نمایید

پشتیبانی ویژه 24 ساعته

پشتیبانی ویژه 24 ساعته مخصوص مشتریانی می باشد که نیاز به پشتیبانی فوق العاده سریع نسبت به پشتیبانی های دیگر انیاک دارند
با داشتن پشتیبانی ویژه24 ساعته میتوانید از پشتیبانی ما در بسیاری از مواردی که شامل پشتیبانی عادی ما نمیشوند مانند موارد نرم افزاری ، اسکریپت ها ، حل مشکل های سایت و قالب ، حل مشکلات امنیتی و... در کمترین زمان استفاده نمایید